WorQQ is opgericht door vier ervaren ondernemers; twee in de installatiebranche en twee organisatie-adviseurs. In ons advieswerk komen we veel beoordelingssystemen tegen en daarbinnen een enorme diversiteit. Kenmerkend is vooral dat die systemen niet of nauwelijks gebruikt worden en/of dat managers en medewerkers opzien tegen de zogenaamde jaargesprekken.
Vanuit die waarneming is het concept WorQQ ontwikkeld; een instrument gericht op persoonlijke ontwikkeling door (ontwikkel) doelen te stellen en deze te monitoren.

People first