WorQQ, voor persoonlijke groei
en ontwikkeling

‘Ja, ik wil dat het gesprek over mij gaat ...!

Dat is wat wij bij onze klanten veel horen. Medewerkers willen serieus genomen worden en zich ontwikkelen, zowel hun hard- als ook de soft skills.

Daarom is intensievere verbinding tussen medewerker en leidinggevende essentieel.

Ben je ook zo klaar met dien ongemakkelijke functionering- en beoordelingsgesprekken? Wij helpen organisaties bij het voeren van op de medewerker gerichte gesprekken.

Voortgangsgesprekken voer je aan de hand van persoonlijke (groei) doelen. Deze doelen stel je in gezamenlijkheid op voor maximaal draagvlak. Het gaat immers om de persoonlijke groei van je medewerkers.

Medewerkers zelf raken zo meer en beter verbonden met de doelen van de organisatie. Zo wordt de contributie van de medewerkers zichtbaar. En dat leidt tot meer engagement.

We helpen je met het ontwikkelen van een eigentijdse gesprekscylus. Ons model hiernaast vormt hierbij ons uitgangspunt.

 

Wat is het?

De WorQQ software bestaat uit een beheeromgeving en een app. In deze app kunnen medewerkers hun eigen prestaties en ontwikkeling monitoren. Leidinggevenden zijn vanuit de beheeromgeving beter in staat hun medewerkers te ondersteunen.

Wij ondersteunen met behulp van onze ervaren consultants bij het ontwikkelen van een moderne gesprekscyclus.

Waarom?

Anno 2023 willen medewerkers in regie over hun eigen leven en hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn gericht op groei, diversiteit en flexibiliteit. Niet alleen privé maar ook in hun werk. Werken vanuit persoonlijke doelen motiveert en brengt mensen in beweging. Ook verbetert het resultaat en versterkt het de verbinding. 

De klassieke methodes van functioneren en beoordelen zijn verouderd en werken (vaak) niet meer. Slechts 20 procent van de beoordelingen gaat over prestaties. De rest bestaat uit vooral aannames en gevoel. 

Wat is er mooier dan verbinding te leggen tussen de persoonlijke doelen van medewerkers en de organisatiedoelen? WorQQ maakt het mogelijk.

Hoe werkt het?

Samen met je medewerker stel je doelen op. Die doelen geven richting en gaan over de bijdrage en ontwikkeling van de medewerker. Er zijn diverse meetmethoden en ook frequenties van meten; per dag, per week, per maand, per kwartaal en per jaar.

De doelen worden automatisch geüpload in de app zodat de medewerker zich daar niet druk om hoeft te maken.

 In de applicatie kun je teams aanmaken. Het is zo ingericht dat een leidinggevende alleen zijn eigen teamleden ziet. Discretie vinden we heel belangrijk.

Ook kun je in applicatie gespreksverslagen maken, we hebben daarvoor een module ontwikkeld zodat de hele gesprekscyclus centraal wordt geregistreerd. Werken vanuit één centraal systeem.

 

Voor wie is het?

WorQQ is voor organisaties die het belangrijk vinden medewerkers aan zich te binden. En die dat doen door een eigentijdse gesprekscyclus in te richten. WorQQ helpt organisaties te groeien door medewerkers eigenaarschap te laten ervaren.

WorQQ is laagdrempelige software die zeer geschikt is voor (snel) groeiende bedrijven die behoefte hebben aan meer structuur. Met name als het gaat om het inrichten van een moderne gesprekscyclus. Daar helpen onze consultants je mee.

 

Download de app!

WorQQ is te downloaden in Playstore en Appstore en na inlog gereed voor gebruik.