Energie in organisaties – het 10V model

Wat als je HR instrument ook daadwerkelijk zou bijdragen aan het realiseren van verbeteringen in je organisatie, omdat het medewerkers helpt bij het realiseren van de doelstellingen?

Het 10V model is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van WorQQ en toepasbaar op iedere organisatie, los van het aantal medewerkers. De basis van het model is het antwoord op de vraag; hoe krijgen of houden we energieke medewerkers en welke rol is daarin weggelegd voor personeelsmanagement?

In het 10V Model wordt de verbinding gelegd tussen de visie van de organisatie en 6 essentiële kernwaarden die noodzakelijk zijn om medewerkers optimaal te laten functioneren. De 3 kernwaarden in de bovenste helft van het model zijn kernwaarden die bijdragen aan de emotionele basis:

  • Vertrouwen
  • Veilig
  • Verschil

Door het voeren van de juiste gesprekken (en registratie hiervan) wordt de verbinding gemaakt met de 3 kernwaarden in de onderste helft van het model, namelijk de kernwaarden die zorgen voor die verbetering en verandering:

  • Vakbekwaam
  • Verantwoordelijk
  • Vitaal

Vanuit de verbetercyclus “Verbinding → Validatie → Verankering” wordt de implementatie van het model geborgd. Vanuit de emotionele kernwaarden worden medewerkers betrokken bij de visie en organisatiedoelen, door validatie (bijv. middels het HR instrument van WorQQ) wordt de voortgang vastgelegd en gemeten. Door hier een continu proces van te maken in plaats van bijv. een (half)jaarlijks moment, wordt de verbetering en verandering ook daadwerkelijk verankerd in de organisatie.

We zullen de komende weken in 4 korte posts de 10V’s verder uitdiepen, namelijk:

  • Visie: hoe formuleer je de visie en betrek je medewerkers hierbij?
  • Wat is de rol en toegevoegde waarde van de 3V’s aan de emotie-kant van het model?
  • Wat is de rol en toegevoegde waarde van de 3V’s aan de zakelijke kant van het model?
  • Hoe wordt door toepassen van het model de verbetercyclus verankerd in de organisatie?

Eerder weten of meer weten? Neem contact met ons op info@worqq.nl